február 4, 2012

Ako najlepšie zatepliť

Keďže zatepľovanie domov a budov sa stáva aj v našich zemepisných šírkach čoraz populárnejšie prinášame Vám o tejto problematike niekoľko informácií. Povedzme si niekoľko slov k charakteristike zapeľovacích systémov. Sendvičová stena je vysokoúčinnou tepelnou izoláciou. Je umiestnená vo vnútri konštrukcie. Zväčša je tvorená z tepelnoizolačnej vrstvy, nosnej steny a vonkajšej primurovky, na ktorú ide omietka. Nevýhodou sendvičovej steny je väčšia hrúbka steny a náročné konštrukcie. Medzi výhody patrí lepšia odolnosť voči požiarom, zvýšenie akustických vlastností a vysoká trvanlivosť povrchu.

Stop kondenzu

Ak chcete odstrániť a úplne zabrániť šíreniu kondenzácie v konštrukcií použite tepelnoizolačný obklad na vonkajšiu časť stavby. Nezabudnite však ani na odvetravaciu vzduchovú medzeru. Výsledkom bude zníženie prehrievania miestností v letných horúcich mesiacoch. Na izoláciu je treba ešte následne zabezpečiť kvalitný vonkajší obklad. Druhou možnosťou je použitie vonkajšieho tepelnoizolačného obkladu ale bez odvetrávacej medzery s priepustným omietkovým systémom, ktorý je cenovo výhodnejší ako predchádzajúci spôsob so vzduchovou medzerou.

Zateplenie vnútornej časti

Tak ako je potrebné budovu zatepliť z vonkajšej časti, rovnako tak je potrebné zatepliť aj vnútornú časť. Taktiež je potrebné použiť vysokokvalitné stavebné materiály. Vnútorné časti sa zatepľujú pomocou vnútorného tepelnoizolačného obkladu. Zateplenie vnútornej časti je však potrebné dobre zvážiť, pretože znamená veľké riziko vzniku kondenzácie vo vnútri konštrukcie.

Proudly powered by WordPress and Sweet Tech Theme